List do prezydenta RP w sprawie ustaw dotyczących reformy sądownictwa.

Szanowny Panie Prezydencie, Jestem obywatelem Polski, urodziłem się w latach dziewięćdziesiątych. Ukończyłem studia uzyskując tytuł inżyniera. Następnie rozpocząłem pracę. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych będąc niezadowolony z tego, że Polska coraz bardziej rezygnuje ze swojej niezależności, podporządkowując się władzom Europejskim głosowałem przeciwko ówcześnie rządzącym. Wybrałem, jak mi się wydawało, siły bardziej propolskie, konserwatywne. Bliższe moim wartościom […]